دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 پایه دهم گفتار 3 انتقال مواد در گیاهان

دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 پایه دهم گفتار 3 انتقال مواد در گیاهان

دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 پایه دهم  گفتار 3 انتقال مواد در گیاهان

دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 پایه دهم  گفتار 3 انتقال مواد در گیاهان

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 27

این پاورپوینت با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید و منابع خارج از کتاب تنظیم شده است.

قابل ویرایش و کامل می باشد.

انتقال مواد محلول در گیاهان

پدیده انتقال در گیاهان بسیار حائز اهمیت است. چنانكه مواد چه آلی و چه غیر آلی با این فرآیند از یك نقطه به موقعیت دیگری مثلا از مكان سنتز یا مخزن به موقعیت مصرف یا ذخیره منتقل می شوند. انواع مختلفی از پدیده انتشار در گیاهان رخ می دهد .

انتقال در مسافتهای كوتاه، مسافتهای متوسط و مسافتهای طولانی. انتقال در مسافتهای طولانی كه در كانال های آوند چوبی و آبكش رخ می دهد. آب و مواد معدنی جذب شده توسط ریشه ها به ناحیه اندامهای هوایی از طریق زیلم منتقل می شود در حالی كه مواد غذایی سنتز شده در برگهای سبز یا ساقه ها به قسمتهای غیر سبز (مانند ریشه) برای مصرف یا ذخیره یا انتقال فلوئمی جابه جا می شوند. انتقال مواد همیشه از Source به Sink صورت می گیرد، یعنی قطبی.


خرید آنلاین